Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1887-05-18

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Myhlenphort fortæller, at den købte sarkofag og de 2 søjler er på vej. Han forklarer endvidere, at en manglende dødsattest var årsagen til at, J.C. Jacobsens lig blev transporteret til København og ikke til Frederiksberg.

Transskription

18 Mai 1887 Kl. 10 Aften

Kjære Herr Jacobsen

Fra Deres Contoir modtog jeg igaar eb Vexel fra Nast Kolb & Schumacher her for Lire 30.456, 60 som tilligemed det hos mig beroende Restbeløb Lire 153.30 skal udbetales til S. Innocenti, naar han præsenterer Bevis for Afskivningen fra Livorno af Sarcophag + 2 p: Soiler.
De af Graeomini tidligere kjøbte Sager, i Alt 14 Colli ligge endnu i Livorno, da Dampskibet Tomsk som skulde anløbe der sidst i April endnu ei er ankommet. Jeg har saaledes endnu Vexlen i mit Værge.
Sarcophagen og Søilerne ere forresten ved denne Tid ogsaa ankomne til Livorno, saa begge Sendelser ville efter al Sandsynlighed ske med samme Skib.
Ar Deres Herr Faders Liig er ankommet har jeg seet af Aviserne. Brøgner, der idag er retourneret her hid, har forklaret mig, hvorledes det gik til at Liget blev ført til Kjøbenhavn, uagtet jeg havde givet Ordre til at det skulde gaae til Frederiksberg, nemlig derved at han i Korsøer modtog telegraphisk Ordre om at komme til selve Hovedstaden.
I dette Øieblik modtog jeg Deres Telegram om, at der med Brøgners Papirer ikke fulgte

Dødsattest. Jeg kan først faae den imorgen tidlig, men den skal afgaae med første Tog; ja den vil følge indlagt i dette Brev.
Jeg haaber, at Deres Fru Moder ikke føler sig altfor anstrængt efter Reisen, og at De Alle ere ankomne hjem saa vel, som det under disse Forhold kan ventes. Navnlig haaber jeg, at De har fundet alle Deres Børn sunde og raske, og at De eller Deres Hustru snart vil lade od høre lidt fra Dem directe.
Med hjertelig Hilsen til Dem, Deres Frue Moder og Frøknerne Bertelsen og Steenstrup fra os begge.

Deres hengivne
C. A. Myhlenphort

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Rom

Det danske konsulats brevpapir

København

Glyptotekets Arkiv.