Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1886-11-25

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved har bl.a. været i Dasmascus og fundet nogle oldsager, som han sender fotografier af

Transskription

Beyrout, 25. November 1886.

Min Kjære Herr Jacobsen

I Gaard Morges kom jeg tilbage fra en Reise i det Indre af Landet, og har ogsaa været i Damascus, hvor jeg fandt nogle Stykker fra Palmyra, hvoraf jeg tillader mig at sende Photographie.N° 1, 2, 3, 4 og 5 ere gode Sager, som De maaske Ønsker at forøge Deres Samling med, i Særdeleshed ere N° 1 og N° 2 skjønne og interessandte Stykker. (Det med de 3 Figurer, N° 2, vil være et unicum).
Jeg har indet kjøbt, da Priserne forekommer mig for dyre, man forlanger for det hele francs 2.000, dertil vil komme ca.
300 francs for inpakning, transport til Beyrout og for at faa dem omboard.

Skulde De imidlertid Ønske at komme i Besiddelse af Stykkerne, beder jeg at lade mig det vide, telegraphisk
Endnu har jeg ikke været i Saida, men haaber at komme derhen om nogle Dage, imidlertid har M. Durighello tilbudt mig den lille Frise for francs 1500.-
Med mange hjærtelige Hilsner til Dem og Fru Jacobsen fra Deres

Ærbødige og hengivne
Julius Løytved.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Beirut
København

Carlsberg Arkiv, Box id 000002607