Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1909-02-16

Afsender

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Helge og Joe planlægger at ansætte et fransk ægtepar til husførelsen, når de flytter tilbage til Danmark. De leder efter en lejlighed nær Glyptoteket.

Transskription

Versailles.-
16th. Feb. 09.

Min Kære Theo.
Joe beder mig spørge Dig om Du ved, hvorvidt Paula medbragte sin dust-cloak paa Rejsen til Ægypten idet nemlig cloaken i sin Tid blev lagt paa Bunden af samme Kiste, hvori det meste af Joe's Tøj er opbevaret

Da Paula jo ikke er særlig ordentlig med sit Tøj vilde det være en Trøst at vide om Du havde udpakket den. Samtidig beder jeg Dig sende mig Mme Dubois Adresse da jeg ønsker at besøge hende førend vi forlade Frankrig.- Nu nærmer jo sig Tiden da vi snart tænke paa at bryde op (April)

Vi tænke at fæste et Ægtepar herfra Byen idet dette Arrangement vil være det heldigste for Joe i de første Aar, indtil hun kan saa meget Dansk, at hun kan gøre sig forstaaeligt overfor sine Tjenestefolk Mmeso and so skal være Kokkepige og hendes Mand en slags mandlig Stuepige, som man jo ser overalt hernede. Jeg vil derved kunne holde mit Fransk vedlige og Joe behøver ikke at bekymre sig om dansk Husholdning i de første Aar. Nu haabe vi at finde Lejligheder omkring Glyptoteket og haabe at Papa vil leave it up to us to decide where we wish to live - Blot Du lempeligt kunde sige ham, at vi ønske at have frie Hænder og no interference fra hans Side. Skriv nu snart et langt Brev. With love to you and all in which Joe....
Helge

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Versailles
Helsingør

Carlsberg arkiv