Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1930-07-05

Afsender

Frederik Poulsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Frederik Poulsen skriver fra sit ferieophold i Hornbæk. Han er meget ivrig efter at få at vide, hvem der er udpeget til sekretær i Ny Carlsbergfondet og frygter, at det er Viggo Thorlacius-Ussing.

Transskription

Pt Hornbækhus Hornbæk d. 5 Juli

Kære Direktør Jacobsen!
Jørgen Bentzon meddeler mig, at han er blevet vraget, og at Direktøren har valgt en af Becketts elever som Sekretær. Hvem er det? Det vilde ikke undre mig, om man havde valgt Thorlacius-Ussing, den mand der er mig mest usympatisk af alle danske Kunst historikere. Jeg havde meddelt, at jeg gerne vilde bede om, at den nye Sekretær blev en Mand med administrativ Erfaring, der kunde vikariere for mig som Administrator af Glyp under mine Udenlandsrejser, og som Forholdene ligger, er der jo sta-
s. 2
dig et intimt Samarbejde mellem Glyps leder og Fondets sekretær. Alligevel har man anset det for opportunt intet at meddele mig hverken før eller efter at den nye Bestemmelse blev truffet. Officielt kan Fondet naturligvis hævde, at valget af dets Sekretær ikke rager mig mere end Falck eller Sloman. …XX ved i hvert Fald da, at det ikke er Tilfældet. Jeg skal have Manden ind paa Livet hver Dag, og jeg ser derfor i Direktionens Handlemaade et nyt Bevis paa Arrogance og Uhøflighed.
Principielt har jeg intet imod, at det bliver en Kunst historiker. Det er godt, at der gøres noget for Faget. Men hvem er den Nyvalgte?
Med venlig hilsen
Deres hengivne Frederik Poulsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Hornbæk

Glyptotekets brevpapir

København

Ny Carlsbergfondets arkiv