Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1921-03-08

Afsender

Frederik Poulsen

Modtager

Kai Nielsen

Dokumentindhold

Frederik Poulsen sender Kai Nielsen en check på 8000,- kr. og ønsker ham god bedring.

Transskription

8 Marts 1921

Kære Hr. Billedhugger Kai Nielsen!
Hermed en en noteret Check paa 8ooo Kr - otte tusind - Kroner, som De, naar de har endorseret den, kan sende, hvorhen De vil og hæve Beløbet i enhver dansk Bank. Det synes jeg, er det nemmeste for alle Parter. Vær saa venlig at underskrive vedlagte Kvittering og at sende mig den tilbage.
Idet jeg haaber, at De snart maa genvinde Kræfterne og blive givet tilbage til Livet og Kunsten og med venlig Hilsen

Deres ærbødige

Frederik Poulsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsbergfondet