Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1888-09-22

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved er ked af, at Carl Jacobsen ikke er tilfreds med mumien fra Cairo, og han beklager, at han ikke selv inspicerede den, før den blev sendt afsted.

Transskription

Constantinople, 22 Sept 1888

Hotel Impérial

Min Kjære Hr Jacobsen.
Deres venlige Skrivelse af 8. August modtog jeg i Beyrout, og det af 27. s. M. med indlagte Vexel paa 500 fr. modtog jeg her, hvorfor jeg takker.
Det gjør mig meget Ondt, at jeg ikke saa Mumien føren[d] jeg kjøbte den, da den efter Deres Brev at skjønne ikke maa være det værd, som er betalt for den; ogsaa gjør det mig ret ondt, at De ikke er tilfreds med den, og ikke kan bruge den for Deres Samling. - Jeg haaber, at Bas-Reliefen vil være meere tiIfredsstiIlende. Jeg har allerede været her 14 Dage i en Mission for vore Skoler; hvorlænge jeg bliver endnu afhænger af Stor-Veziren; dog haaber jeg næste Uge

at kunde vende tilbage til Syrien igjen, formodentligt over Athen og Alexandrien.
Sagerne, som blev funden i Syrien sidste Aar, staar endnu her indpakked, og vil ikke blive fremstilled, til det ny Museum bliver fertig, men hvornaar dette vil være, er et stort Spørgsmaal, da det lader til, der er ingen Penge i Kassen.
Her er det ret behageligt, det er smukt Veier og ikke Varmt.
Med mange venlige Hilsner til Dem og Fru Jacobsen.
Deres Ærbødige og hengivne
Julius Løytved.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Konstantinopel
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895