Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1899-02-05

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

CJ giver formaninger til Helge og fortæller om sin deltagelse i et selskab, hvor han havde danset med 'Ballettens Stjerner'.

Transskription

Min kjære Helge
Endelig engang et Lysglimt! Hr. Plesner har skrevet til mig at Du nu arbeider bedre og at han særlig kan spore Fremgang efter Juleferien - men han føier rigtignok noget bedrøvelig til "at Dit Standpunkt i Klassen ikke er saa godt, som det kunde og burde være".
Jeg beder Dig nu hilse Hr. Plesner og takke ham for hans Brev.
Jeg længes altid meget
s. 2
efter Dig min kjære Helge, og jeg glæder mig til at see Dig naar Du kommer hertil. Men der er altid en Frygt for at Glæden skal blive blandet med Sorg ved at see Dine Vidnesbyrd eller Characterer.
Denne Gang har jeg jo nu faaet lidt Haab - lad det ikke blive skuffet!
Ikke for min men for Din egen Skyld.
Nu skal jeg ikke prædike mere for Dig dennegang.
s. 3
Omdannelsen af Isbeholderen til Udtapningsrum skrider godt frem. Du skal see det naar Du kommer paa Løverdag. Det bliver et fortræffeligt Rum til Udtapning - og meget kjønt.
Is have vi ikke faaet meget af, men blot det vilde fryse i denne Uge ville jeg være hjulpen.
Jeg havde en fortriinlig aften i Onsdags. Jeg var indbudt til Theatrets Festmaaltid paa Skydebanen.
Det var en smuk og interessant Fest - jeg havde Dandserinden Fru Harbo til
s. 4
Borddame og det sluttede med et lille Bal, vor jeg dandsede med Ballettens Stjerner.
Jeg tænkte paa Dig Løverdag Aften da Du var paa Costumebal og jeg har senere hørt at Din Dragt havde været vellykket og at Du havde moret Dig godt.
Glædende mig til at see Dig paa Løverdag.
Din kjærlige Fader
Carl Jacobsen

Ny Carlsberg
Søndag Aften
5-2-99

Fakta

PDF
Brev
København
Birkerød

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.