Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1907

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Krøyer inviterer CJ og hustru til frokost i Meudon.

Transskription

M. Carl Jacobsen
Grand Hotel du Louvre

Torsdag
Kjære Jacobsen
Paa Lørdag Klokken 12 holder de skandinaviske Kunstnere en Frokost i Meudon, paa le Seguin. 6 Francs pr. Deltager.
Jeg er blevet opfordret til at spørge Dem og Deres Hustru om de De vilde deltage.
Man vilde nemlig gjerne foruden Kunstnerne og Deres Damer ogsaa gjerne have nogle af 'Kunstens Venner' til at deltage. Der kommer .... Fürstenberg
Venligst hil..
P.S. Krøyer

Jeg er flyttet til 65, avenue Wagram

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Brevet må dateres til juli 1907 hvor Carl Jacobsen var i Paris med sin 2. hustru Lili v. Kohl

Paris
København

Ny Carlsberg Glyptotek. Carl Jacobsens Brevarkiv. A Breve til Carl Jacobsen fra danske kunstnere vedr. dansk malerkunst.