Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1903-08-01

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Om patineringen på Borgerne fra Calais

Transskription

1-8-3

Fonderie nationale des Bronces Bruxelles
En possesion de votre lettre du 29 juillet je vois à mon plaisir que le groupe "Les Bourgeois de Calais" vient d'être expédié à Copenhague.
Je lis dans le journal L'Art moderne que ta patine est fait artificiellement par un specialiste désigné de M. Rodin.
Le groupe est destiné à être placé en plein air

Je crains pourtant que la patine artificielle ne supporte pas l'action de l'air de la pluie du froid.
Je vous prie donc me faire savoir si vous garantissez la conservation de la patine en plein air.
Dans l'espoir de vous lire je vous prie, Monsieur le Directeur, d'agréer l'expression de mes sentiments bien distingués.

Pour la direction de la Glyptothèque Ny Carlsberg
Carl Jacobsen Président

Oversættelse

København den 1 -8-3 jHr. Lemaire] Fonderie nationale des Bronces Bruxelles I Deres brev af 29. juli ser jeg til min glæde, at gruppen »Borgerne fra Calais« lige er blevet afsendt til København.
I avisen L'Art moderne læser jeg, at patinaen er lavet kunstigt af en specialist, som Hr. Rodin har udpeget.
Gruppen er beregnet til at stå i fri luft.
Jeg frygter dog, at den kunstige patina ikke kan tåle vind og vejr, regn og kulde.
Jeg skal derfor bede Dem om at underrette mig om, at De garanterer for, at patinaen kan holde i fri luft.
Idet jeg håber snart at_høre fra Dem sender jeg Dem mine bedste hijs'ener, På vegne af Bestyrelsen for Ny Carlsberg Glyptotek.
Carl Jacobsen Formand

Fakta

PDF
Brev

Fransk

København
Bruxelles

Carl Jacobsens kopibøger