Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

marts 1907

Modtager

Auguste Rodin

Dokumentindhold

Udkast på dansk til brev vedrørende Oppermanns besøg samt en forespørgsel om Rodins buste af Carpeaux.

Transskription

Rodin
Meudon

Hjertelig tak for Meddelelsen. Kommer om det passer Dem Torsdag Kl. 11 a.m.
Madame Carpeaux har været saa elskværdig at meddele mig at De har et Portræt af hendes afdøde Mand... til Monumentet for ham. Da jeg interesserer mig meget for C. vil jeg være Dem særdeles forbunden om jeg maatte (få) Leilighed til at se det, og beder Dem
s. 2
meddele mig paa hvilken Tid jeg maa besøge Dem i Deres Atelier.

Fakta

PDF
Brev
København
Paris