Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1912-07-05

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Rudolph Tegner

Dokumentindhold

Carl Jacobsen sender restbetalingen på 5000 Kr. for skitsen til Danserindebrønden.

Transskription

5-7-12

Kjære Tegner
I Besiddelse af Deres ær. Brev af 3'ds har jeg den Fornøielse at sende Dem
5000 K
Restbeløbet af Betalingen for Deres Model til Dandserindebrønden.

Med ærbødig Hilsen til Fruen
er jeg Deres hengivne
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Hellerup

Glyptotekets Arkiv