Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1886-09-30

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved er ked af, at han ikke fik besøgt CJ og Glyptoteket under sit ophold i Danmark. Han ville bl.a gerne have talt med CJ om opstilling af de palmyrenske buster. Løytved er tilbage i Beirut, hvor det stadig er meget varmt (30 grader celsius).

Transskription

British Syrian Schools
Beyrout 30. Sep. 1886

Min Kjære Herr Jacobsen-

Efter et kort Ophold i Hjemmet reiste jeg igjennem Tydskland, direct tilbage til Syden, maatte dog gjøre 5 Dages Quarantaine i Bosporus, og opholde mig nogle Dage i Constantinopel til Skibet afgik til Syrien. - Fra Constantinople til Beyrout havde jeg en prægtig Reise.
Det gjorde mig overordentlig ondt, at jeg denne Gang ikke havde den Glæde at være mere sammen med Dem i Hjemmet, der var dog meget, jeg endnu gjerne vilde have talt med Dem om, i Særdeleshed angaaende Pladserne for Busterne i Palmyra-Salen - o.m.a, - ogsaa gjorde det mig ondt, at jeg ikke fik

rigtigt at see alt det skjønne, som De i den senere Tid har samlet for Glyptotheket. Jeg talte med Herr Prof. Dahlerup angaaende Korset for Jesuskirken, han har lovet at sende mig en Skitse af Korset som jeg da vil lade udføre i Jerusalem.

Af medfølgende Correspondance, N° 1, 2, 3, vil De see, at man har vildet sælge mig Forstykket af en Sarcophag i hvid Marmor (Photographie A) omendskjøndt Betingelserne ere urimlige, og jeg maatte skrive Svaret, N° 3, er det dog mugligt at komme i Besiddelse af dette skjønne Stykke.
Tilfældigvis traf jeg i Gaar den, som photographered Stykket, da han talte til mig om_2 Stykker_ bad jeg ham at vise mig Photographierne, jeg saa da strax, omendskjøndt at det ene (B), udført i

større Format, at det er Laaget til Sarcophagen; det syntes, som at Eieren vil forsøge at sælge dem enkelt, og inbilde Folk, at det er 2 Frieser i Bas-relief. Jeg skal i Eftermiddag skrive til Durighello og bebreide ham hans Opførsel.
Alt dette har dog indet at sige, og jeg troer at kunde komme overens med Manden, og tillader mig derfor allerførst at henvende mig til Dem, for at bede Dem at lade mig vide, om mugligst per Telegraf om De Ønsker at komme i Besiddelse af disse 2 Stykker, og hvilken Pries De vilde offre derpaa. - brød Dem ikke om Durighellos urimelige Fordering, lad mig kun vide, hvad De troer de ere værd, og om De brøder Dem om Stykkerne, jeg skal da nok sørge for Inkjøbet og Forsendelsen.
Det lader til at en Amerikaner gjerne vil have fat paa Stykkerne, men

jeg haaber ved mine Venners Indflydelse i Saida at faa Manden til at vende, til jeg hører fra Dem.
Som De seer paa Photographi er det store Stykke i flere Stykker, og det lille i 3 Stykker.-
Med Skibet paa Mandag haaber jeg at faa et Par Kister bort med Deres Sager i.

Vi haver det Gud været Lovet rigtig godt, min Hustru med de 2 yngste Børn er endnu i Bjergene, da det er en skrækkelig Hede i Beyrout, 24 Gr. Rh. i Skyggen. - Men i Slutningen af Maaneden vil vi nok Alle være i Beyrout igjen.
I Haabet om, at De med Frue og Børn ere raske, hilser jeg paa det venskabeligste, og forbliver
Deres Ærbødige og hengivne
Julius Løytved.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Beirut
København

Carlsberg Arkiv, Box id 000002607