Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1889-12-03

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved har fået endnu et fotografi af et mormorportræt fra Paul Arndt. Han har haft mange besværligheder med Attis-statuen og beder CJ, når han modtager statuen, fortælle om den har været anstrengelserne værd.

Transskription

Constantinople, 3. December 1889.
Hotel Impérial.

Min Kjære Herr Jacobsen.
Dr. Arndt har givet mig Fotografiet af et smukt Marmorhoved, som skal være i Privatbesiddelse her, og være til Salgs, jeg vil dog ikke gjøre nogen Skridt for at kjøbe det, førend jeg hører fra Dem, om De Ønsker det, og hvormeget jeg tør betale for det.
Hovedet skal være meget interessandt, dog fra en sildig Tid, maaske Byzantinsk; man antager, det er Kaiserinde Theodora ? (Fotografiet følger med.) Nu troer jeg at have opspurt alt, hvad der er her paa Pladsen.
Attis Statuen gjør mig mange Besværligheder, og efter Alt have De ikke faaet den, og jeg maattet have sende Pengene tilbage. - Stykket er som jeg skrev, i London; da man erfarede, at der var en Kjøber, har man budt Eieren meget mere for det. Man gjorde Alt mugligt for at brække Handelen.
Lykkeligviis havde jeg afgjordt

Alt skriftlig, og truede med at sequestrere Stykket. Nu haaber jeg, at alt er i Orden, og at Stykket er underveis til Dem.
Men det har kostet mig flere ubehagelige Breve og Telegrammer. Da jeg ikke har seet det, beder jeg Dem, naar De har modtaget det, at lade mig vide, om det virkelig er det virkelig er de Omstændigheder mange værd, og om det er saa smukt og interessandt, som det her siges at være.
Er Busten og Hovedet godt ankommen ? Er De tilfredse med dem? Jeg ligger her endnu og strider med Stor Vezieren. Er det ikke skrækkeligt, her er koldt, og det regner bestandigt.

Med mange venlige Hilsner.
Deres Ærbødige og hengivne
Julius Løytved.

P. S. Undskyld naar jeg altid beder om telegraphisk Svar, naar De Ønsker noget. - Da jeg altid er reisefertig, og saasnardt jeg faaer et gunstig Svar fra Den Høie Port strax afreiser. -

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Konstantinopel
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895