Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1899-05-10

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

"Det er en grænseløs Sorg Du forvolder mig, den er mig mere smertelig end Alfs Død".
Carl Jacobsen reagerer voldsomt på Helges dårlige karakterer.

Transskription

Min kjære Helge,
Hvad skal Du dog blive til - hvorledes vil Du ende!
Det var et sørgeligt Brev som Din Skolemester sendte mig.
Det er den gamle Historie, at Du ikke gider anstrænge Dig.
"Interesseløs og aandelig uvirksom", "slap" og "passiv" "lader sig paahælde Kundskaberne"!!!
Saaledes lyde Dine Skudsmaal.

Det er en Selvfølge, at hvis Du ikke bestaaer Examen, men skulde opleve den Skjændsel, at skulde sidde over for anden Gang! saa maa enhver Tanke om Studenterexamen eller boglig Arbejdsopgave opgives og Du maa strax begynde et Haandværk som Læredreng hvor Du forhaabentlig vil lære det vigtigste, der for dig er at lære, nemlig at arbeide.

Men hvilket Haandværk skal Du vælge. Derpaa maa Du tænke. Om to Maaneder er examen til Ende. Du maa da tage Bestemmelse hvilken Vei Du vil gaae.
Det har været mit skjønneste Haab at Du engang med din Broder skulde være mine Efterfølgere paa Ny Carlsberg. Men jeg har ogsaa sagt Dig, at Ny Carlsberg ikke maa komme i Hænderne paa en Døgenigt.
Tværtimod det skal være energiske og arbeidsomme

Mennesker, som skulle kunne styre min store Bedrift. Og Du vil aldrig faa Deel deri, hvis Du ikke viser Dig dygtig dertil.
Det er en grænseløs Sorg Du forvolder mig, den er mig mere smertelig end Alfs Død. Med (men) det er dog for Intet at regne imod den Ulykke du gjør for Dig selv. Du er allerede saa gammel, at Din spildte Ungdomstid let vil ødelægge Din hele Fremtid.

Din bekymrede
Fader
Carl Jacobsen
Ny Carlsberg
10-5-99

[på langs] : Mama skal have Hr. Plesners Brev tilbage.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Birkerød

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.