Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1885-06-06

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved har købt en stor tetradrachme, som han mener er velegnet til et halssmykke. Han tilbyder ligeledes nogle genstande han har erhvervet på Cypern.

Transskription

Constantinople, 6 Juni 85
Hôtel Impérial

Min Kjære Herr Jacobsen.
Da jeg befrygter at ingen af de Alexander Mønter, jeg sender Dem, er store nok for en til Halsbaandet passende Brystnaal, har jeg kjøbt her en ret Skjøn Mønt af Alexander (Tetra, Drachmes) den største Størrelse, der findes, som jeg tror vil passe bedre for en Naal - jeg har betalt francs 25 derfor-
Jeg beder Dem at sende mig de Mønter tilbage, der ikke skulde behage Dem.

Med venlig Hilsing
Deres Ærbødige og hengivne
Julius Løytved.

Skulde der være noget, De Ønsker her i Constantinopel, skal det være mig en Glæde at besørge det; jeg bliver endnu et Par Uger.

Jeg er i Besiddelse af nogle særdeles skjønne Antike Guldsager, Øreringe, Armbaand, Ringe med Hoveder og Figurer; skulde De Ønske at see disse, skall jeg sende dem, men jeg befrygter, de passer ikke i Deres Samling. - Der er et Par ganske Pragtfulde Sager iblandt dem.

Jeg kjøbte i Cypern, paa Reisen hertil, nogle ret nette Terra Cotta Sager- som -
1 Figur, Hyrde, serdeles Skjøn; 0,38 Centimeter høi-
1 Figur, Mandlig mindre Skjøn, men charakteristisk 0,38 Centimeter høi.
1 Figur, Quinde "ret net", høi 11½ Centimeter.
4 skjønne Lamper - med charakteristiske Figurer.

2 skjønne Lamper fra Syrien
9 i Alt, hvorfor jeg har udgivet ca. francs 820; jeg vil gjerne aftræde det til denne Priess, dersom De Ønsker det.
Jeg skal forsøge at faa Aftrykkene af mine phoenikiske Sager afsendte i Dag; det vil vistnok interessere Herr W. Smidt at see disse -

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Konstantinopel
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895