Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1888-05-31

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

H.N. Hansen sender de hovedpunkter i Glyptoteksagen, som et flertal i det kommunale udvalg, ønsker behandlet.

Transskription

Hr Brygger Carl Jacobsen

I Fortsættelse af Hr Kaysers og min Samtale med Dem om Glyptotheksagen fremsender jeg nu herved de Hovedpunkter for dette Anliggendes Ordning, som det kommunale Udvalgs Flertal anser for ønskelige til Sagens rette Gjennemførelse. Jeg beder Dem gjennemgaa disse og derpaa meddele mig Deres Bemærkninger over samme til Forelæggelse for Udvalget. At Sagens endelige Ordning for Kommunens Vedkommende vil afhænge af Kommunalbestyrelsens Beslutning, til hvilken Udvalget kun kan gjøre Indstilling, er Dem bekjendt.

Kjøbenhavn den 31 Maj 1888

ærbødigst
H N Hansen

Udvalgets Formand.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv.