Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1915-06-12

Afsender

Tyge Møller

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Tyge Møller spørger Helge Jacobsen, om han kan få et møde og fortæller, at han at han har mistet sin ven maleren Henry Voucet.

Transskription

P.t. Helsinge
d: 12/6 1915

Kære Hr. Directør Jacobsen
Da jeg antager, at De nu igen er hjemme i København, vilde jeg gærne vide, om jeg kunde træffe Dem en Dag i næste Uge. Jeg vil da tage ind til Byen herfra, hvor jeg i Øjeblikket ligger paa Landet. Jeg ved ikke, om jeg fortalte Dem, at jeg har haft den store Sorg at miste min Ven Henry Voucet, den franske maler og Billedhugger.
Han blev skudt ved Ypres efter kun 2 Dages Op

hold ved Fronten.
I haabet om ikke at forstyrre Dem ved et Besøg i næste Uge er jeg Deres hengivne
Tyge Møller.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Helsinge
København

Glyptotekets arkiv.