Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1884-11-25

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved spørger om, hvornår CJ vil købe hans glassamling, og fortæller om afsendelsen af en marmorsarkofag fra Laodicea

Transskription

B. S. S.
Beyrout, 25. Nov. 1884.

Kjære Herr Jacobsen.
Efter en temlig anstrængende Reise og 5 Dages Quarantaine her paa Rheden ankom vi endelig her igjen, for nogle Dage siden, og er i fuld Virksomhed.
Hermed tillader jeg mig at sende Dem Photographierne af Marmorsarcophagen fra Lattakie (Laodiceea), som er i min Besiddelse her i Beyrout.
Den koster mig med Indkjøbsprisen, Udgravningen, at gjennemskjære den. Fragt til Beyrout og Inpakning i Kister ca. £ 100 til hvilken Pries jeg ogsaa vill overlade Dem den, som den nu ligger her.
Den bestaar i 5 Stykker, 2 Side og 2 Endestykker og Bunden.
Hvorledes det vil gaae med at faa den Ombord, er mig endnu ikke klar. Alle Udgifter, dermed forbunden, maatte De bestride.
Om den kommer afsted med et Østerrigs Skib til Triest, eller

Fransk Skib til Marseille, vilde være ligemeget, naar den kun er ombord.
Den lille, jødiske Beenbeholder og de andre Sager, jeg lovede Dem, vil jeg sende over Triest. - Med Posten sender jeg Photographier af Mekka og Medine.
Naar Ønsker De, at jeg skal sende Dem min phönesiske Glassamling?
Med mange venlige Hilsner til Dem og Deres Frue, fra min Hustru og mig selv.
Deres Ærbødige og hengivne
Julius Løytved.

P. S. Beder Dem godhedsfuld at skrive mig snardt; jeg haver nogle faa nette Sager i Udsigt for Dem, naar jeg kun kan komme overens om Prisen med Besidderen. -

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Beirut
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895