Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1884-05-23

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved er med sin familie på vej tilbage til Danmark. De palmyrenske buster, han har købt til CJ, er med ombord, pakket i 5 kasser.

Transskription

Om Board paa det Østerrigske Lloyd Skib "Ettore" - under Cap. Matapass den 23. Mai 1884.

Kjære Herr Jacobsen.
Endelig er jeg da med min Hustru og 4 Sønner paa Reisen til mit kjære Fædreneland, og vi haaber - saa Gud vil - at være i Triest paa Søndag, og Mandag Aften i Wien, hvor vi vil opholde os nogle Dage.
Min Hustru, som er svagelig og syg, bringer jeg formodentlig til Marienbad, og kommer med mine Sønner Hjem til Danmark. For da at vende tilbage til Marienbad for i Begyndelsen af Juli ogsaa at bringe hende til Danmark.
Da jeg i Beyrout ikke godt er inrettet for at kunde opstille saa store Sager som Busterne etc. etc. fra Palmyra, hvoraf jeg sende Dem Photographierne, er disse nu pakked i 5 Kister og med ombord.
Under mit Ophold i Paris for 2 Aar siden, bad Greve M Tyszkiewicz mig at besørge ham saadanne Buster, men da jeg endnu ikke har skrevet ham derom, vil jeg med Glæde aftræde disse Buster m. m. til Dem, dersom De ønsker dem.
De har kosted mig henved 2.000 francks i Damascus. - Med Transporten derfra. Fragt, Inpakning etc. etc. kommer de paa 2,500 francs, for hvilken Pries jeg gjerne vil aftræde dem.
Med at bringe dem fra Beyrout havde jeg de største Besværligheder og kostede mig nærved Francks 100 i Drikkepenge, da Udførsel af Antiquiteter er paa det strængeste forbudt af Regjeringen.
Skulde De ønske Busterne hjem, beder jeg Dem, at skrive mig eller telegraphere strax til mig i Wien, for at de kan blive sendt Dem directe .
Jeg bringer en ikke ubetydelig Samling af skjønne Sager med til Europa, som jeg deels vil lade blive i Triest, til jeg har talt med Dem, deriblandt et Par interessante Marmor-Hoveder og Bronze-Statuer.
For hvore Ethnographiske og Botaniske Samlinger bringer jeg ret nette Sager.
Med mange venlige Hilsener til Dem og Deres Hustru.
Deres Ærbødig hengivne Julius Løytved.

Min Adresse i Wien: Hotel Weisses Ross, Leopoldstadt, Wien.

P. S. Undskyld den daarlige Skrift, men Skibet ryster forfærdeligt.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Åbent hav
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895