Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1899-07-03

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen fortæller om en tur til Hjelm og Hesselø, og han ønsker Helge held og lykke med resten af eksamen.

Transskription

Ny Carlsberg
3-7-99

Min kjære Helge
Tak for Dine to smaa
Brevkort fra i Fredags
og i Lørdags.
Det glæder mig altid
at faae et Ord fra Dig,
og især naturligviis,
naar det melder, at
Du har faaet gode Cha-
racterer.
Blot det nu maa gaae
Dig godt i de andre
Fag.

Vagn mener, at han
staaer ganske godt i
skriftligt. Det Mundtlige
er endnu ikke begyndt.
Jeg var igaar Søndag paa
Oldskriftselskabets
Tour til Hjelm og
Hesselø.
Det var en særdeles
interessant Udflugt, og
vi vare overordentlig
heldige med Veiret.
Af Marsk Stigs Borg
paa Hjelm er der desværre

ikke blot ikke "Steen paa
Steen", men der er næsten
end ikke Steen tilbage.
Forunderligt, ja næsten
gaadefuldt, at der end
ikke i Grunden er fundet
Murværk; nogle ganske
faa spredte Muursteensbrok-
ker, maaske ikke 20 Stykker
ligge paa Stedet.
Derimod er Borggraven
og selve Borgens Plads
meget tydelig.
Øen er særdeles smuk
og af en dansk Ø at være,
meget malerisk.
Utallige Maager, tæt
som et Snefog, svævede

over vore Hoved paa Stran-
den. Og Ungerne laa saa
tæt imellem Strandstenene
at vi maatte tage os godt
i agt for ikke at træde
paa dem.
Ogsaa Hesseløen er smuk,
og man finder Spor af Steen-
alderfolkets Bopladser.
Vi tilbragte en fornøielig
Aften med en skjøn Sol
nedgang paa Stranden.
Lev nu vel min kjære
Ven; blot det nu maa
gaae Dig tilfredsstillende
med Resten af Examen!

Din kjærlige
Fader
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

CJ er holdt op med at skrive Løverdag og skriver nu Lørdag!

København
Birkerød

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.