Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1917-11-01

Afsender

Stefan Sinding

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Sinding er glad for, at hans statue er blevet opstillet udenfor Glyptoteket

Transskription

Monsieur Le Directeur
Monsieur Helge Jacobsen
Glyptoteket
Copenhague
Danemarc

Paris 1 Nov. 1917.

Kjære Helge Jacobsen

Jeg har med megen Glæde modtaget Din Meddelse om, at Du har ladet opstille min Statue udenfor Glyptoteket. (Vil haabe, at den er stor nok til at staa ude i det Fri.) At Du har gjort dette, er mig i alfald et glædeligt Bevis paa Din Pietet for Din Fars Ønsker.

Med Venlig Hilsen
Din Hengivne
Stephan Sinding

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Paris
København

Glyptotekets arkiv