Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1896-01-30

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Camillus Nyrop

Dokumentindhold

Carl Jacobsen vil gerne i den kommende jubilæumsbog have afbildet det ældste skøde fra 1654 vedrørende ejendommen i Brolæggerstræde .

Transskription

Kjære Hr. Professor Nyrop

Jeg har i aften fundet de ældste opbevarede Skjøder (?) til Bryggergaarden Brolæggerstræde N 76
De ere fra 1688, 1654, 1604.
Til Lægfolket ere de meget morsomme at see til: meget smukt skrevne paa Pergament med vedhængende Voxsegl, nogle i Trækaplser.
Hvis det kunde skee endnu vilde det absolut forøge vor Bogs Interesse, hvis det ældste, som er meget smukt og velbevaret

kunde afbildes i Facsimile i Sutningen af Bogen, med tilføiet Text.
Vil De ikke komme op og see dem
Det vilde være et særdeles smukt Blad til sidste Afslutning, og det kan vel nok præsteres ?
Deres hengivne

Carl Jacobsen

Torsdag Aften
30-1-96

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens brevpapir

København

Det Kongelige Bibliotek