Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1921-03-05

Afsender

Frederik Poulsen

Modtager

Kai Nielsen

Dokumentindhold

Frederik Poulsen meddeler Kai Nielsen, at Ny Carlsbergfondets direktion vil aflægge et besøg i hans atelier.

Transskription

5 Marts 1921

Til Billedhuggeren
Hr. Kai Nielsen

Jeg tillader mig blot at underrette Dem om, at Ny Carlsbergfondets Direktion i Overensstemmelse med Deres Ønske vil komme ud at se Deres Marmorfigur paa Torsdag den 10de Kl. 10½ i Atelieret paa Hj af Thranevej og Frederikssundsvej. Jeg skal ved den Lejlighed medbringe en Check paa 8000 Kr. til Dem og en Kvittering.

P.D.V.
Deres ærbødige
Frederik Poulsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsbergfondets arkiv

Vandmoderen