Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1886-04-07

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved har fået konfiskeret sin sarkofag og vil ikke forsøge at få den tilbage. Han er bange for at der skal udbryde krig.

Transskription

Beirut, 7. April 1886.
Min Kjære Herr Jacobsen.
Med det Østerrigske Lloyd Skib "Austria" afsende jeg igjen 7 Kister til Mess. Smreker & Co. Triest, som vil blive tilsendt Dem; jeg har skrevet til Herr Smreker, om det ikke vilde være mugligt at sende Kisterne til Kjøbenhavn til Søes. Det maatte dog komme meget billigere.
Dersom dette skulde passe Dem, beder jeg at skrive et Par Ord til Smreker derom. - Der er vistnok Skibe, som passere Kjøbenhavn fra Triest.
Jeg har endnu ikke skrevet til Professor Euting, da jeg er meget optaget i denne Tid; Mrr Mott er vel lidt bedre, men Faren er endnu ikke forbie.
Sidste Uge havde jeg for nogle Dage Besøget af Grev Reventlow, Cand.Hansen og Maleren Ilsted. Nu

er her et Par Svenske Professorer. - Jeg haaber, at De med Frue vil komme næste Aar.
I det hele er der nu afsendt 18 Kister, Resten, som vil blive 11, haaber jeg at faa bordt næste Uge.
Til min Sarcophag og de £ 100, den har kosted mig, kan jeg nu sige "adieu". - General Guvernøren har taget den fra Toldboden, hvor den nu har lagt i over 3 Aar, til Serailed, og ladet den opstille i Gaarden, med et Jerngitter om.
Det vilde kun koste mig ny Ærgrelser og Penge til at forsøge at faa den tilbage, og jeg er vistpaa ogsaa uden Resultat, omendskjøndt Tabet af en saadanne Sum for mig er ret ubehageligt. Det ser sort ud i disse [dage, tider] paa den politiske Horizont. Hvad skal det vel blive til? Jeg haaber til Gud, at vi ikke faaer Krig, det vilde blive slemme Tider for os i Syrien.
Med mange hjærtelige Hilsner til Dem og Deres Frue fra min Hustru og mig selv.
Deres Ærbødige hengivne
Julius Løytved.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Beirut
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895