Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1899-09-06

Afsender

Ottilia Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Ottilia undskylder, at hun ikke har skrevet tidligere. Hun minder Helge om ikke at sløse med pengene. Endvidere skriver hun, at CJ er blevet valgt til formand for alle ølbryggere i Danmark.

Transskription

[tilføjet med blyant, svagt] 1899

Ny Carlsberg V.
Torsdag

Min egen kære Helge!
Det er rigtig stygt af mig at jeg slet ikke har skrevet til Dig; men da jeg først var kommet hjem, var der så meget som jeg skulde og maatte se til, saa har der ogsaa været saa meget som har optaget mig i andre, alvorligere Retning.
Jeg læste dit Brev til Vagn, og det var fornøieligt at Du var Dryiaden; kun maa man ikke sløse saadan med

Penge, at man for en saa kort Tid som ti Minutter giver Entre Penge i Tivoli. I denne Tid hvor mange ikke har haft det tørre Brød var det særligt at beklage. Saadan er det i dette Liv, der ere stadig to Veie, to Stemmer, to Kraft som trækker i eens Forstand og Hjerte. Det er svært at være Kristen, og man maa bestandig have Hjælp dertil, tro paa Hjælpen og bede om den i Stort og Smaat.

Theo kom hjem i Søndags aftes, derimod er hendes Billeder endnu ikke kommet, men vi

glæde os overmaade meget til at see det færdigt. Idag skal Paula, Vagn og jeg ind sammen for at vælge en cyckle. Hun betroede Theo igaar at det var bedst at Vagn fulgte med, da han var saa klog og kunde baade Latin og Græsk? Theo maatte derfor give sig, det kan hun jo ikke. Nei, det er eftermiddags Prædiken paa Søndag, men derfor kan vi godt gaa i Kirke alligevel. I dag er der Brygger Møde for Bryggerne i hele Landet, Papa er bleven valgt til formand

og lader til at være glad derfor. Laura og Thrane gjorde mig en visit igaar, de saae saa glade ud og havde havt en yndig Rejse til Berlin og det saxiske Schweitz. Fru Henningsen er begyndt at komme lidt ned i Stuerne, det glæder mig saadan. Nu venter vi dig altsaa paa Løverdag min kære store dreng.
Hils Hr. og fru Plessner mange Gange, og vær det selv fra din altid hengivne Moder Ottilia Jacobsen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Bryggermødet hvor CJ blev valgt til formand fandt sted torsdag 6. september 1899.

København

Vandmærket i papiret er på tysk 'BRIEFPAPIER'

Birkerød

Carlsberg arkiv 96/1985