Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1897-08-30

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Afventer transskription

Transskription

30. August 1897

Hr Direktør Carl Jacobsen
R. af Dbg. Dbmd. p.p.

Efter at Spørgsmaalet om en Prøveopstilling af Davidstatuen paa en af Plænerne Vest for Lavendelstræde har været forelagt i den samlede Magistrats Møde i Dag, tillader jeg mig i Anledning af Deres Skrivelse af 28deds at meddele, at den samlede Magistrat maatte ønske Spørgsmalet om Prøveopstillingen af Statuen ved Raadhuset udsat til Konferensraad Hansen er kommen hjem, hvilket sikkert sker en af de første Dage.

Øllgaard

/......

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Københavns Magistrats brevpapir

København

Glyptotekets arkiv