Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1894-05-12

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

CJ ønsker, at Otillia snart må blive rask. Han beskriver Bruxelles og kommer med faderlige formaninger til drengene om at være flittige i skolen.

Transskription

Brasserie du pêcheur
12-5-94
Mine kære drenge Helge og Vagn
I dag har Mama det meget bedre og vi haabe snart at have det Værste overstaaet saa at jeg kan komme hjem til eder med Theodora.
Saa længe med Mama endnu er så svag ville det være synd at rejse fra hende. Det er rigtig nok en Lykke at vi her ere hos vore gode Venner, hvor Mama kan få den bedste Pleie; ellers kunne vi jo slet ikke reise fra hende.
s. 2
Strasbourg er ogsaa en interessant By. Navnlig er Domkirken som maa staa omtalt i Eders Geografi en overordentlig deilig Kirke både indeni og uden paa. Det umaadelig Taarn, som tidligere var det højeste Taarn paa Jorden er tillige et af de Mærkværdigste og skjønneste Tårne som nogen sine era byggede. Det er så fint og luftigt, helt gjennemsigtigt saa man forbauses over at Mennesker har kunnet bygge noget Sådant
s. 3
Saa er her tillige mange Bryggerier og Maltgjørerier. Det var her i Strasbourg at jeg, da jeg var ung lærte at brygge.
Naar i bliver flinke drenge og engang dygtige Mennesker, så kan I maaske ogsaa komme til Strasbourg og see Bryggerierne og Domkirken og Rhinen og Vogeserne og Schwarzwald, og alle de mange andre Ting som era at se hernede.
Foraaret er dejligst her. Det regner en Del men ikke hele Dage, kun af og til Byger.
Alt er grønt og frodigt
s. 4
i det dejlige milde klima og langt mere fremme end hos os. Guldregn og Syrener ere for lang tid siden afblomstrede
Den hvide Hyld har begyndt at sætte sine smukke skjærmformede Blomsterklaser
Lev nu vel I kjære Drenge og vær stadige og flittige i Skolen og til Eders Lectier. Se til Helge at du kommer høiere op i Klassen du skal skamme Dig over at være saa langt nede.
Hils Paula, Bedstemor og Cat

Eders kjærlige Fader
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Bruxelles
København

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.