Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1886-11-11

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved ønsker CJ tillykke med købet af 3 sarkofager fra Italien. Han har, udover en bronzelampe, afsendt 2 kasser med oldsager.

Transskription

Beyrout 11. Novemb. 1886

Min Kjære Herr Jacobsen
For Deres venlige Brev takker jeg tilligemed de givne Oplysninger.
Det Glæder mig meget at De har faaet saa skjønne Sager, som de 3 Sarcophager fra Italien for Glyptotheket; jeg Haaber, at Mumien, som De vil modtage fra Egypten, ogsaa vil være til Deres Tilfredshed.
Jeg har afsendt den lille Bronse Lampe og 2 Kister med Palmyrinske Buster og Hoveder, som tilhøre Dem.
Angaaende Relief-Stykked og Sarcophagen i Sidon, jeg skal gjøre mit bedste at faa dem for Dem, og til godt Kjøb; jeg skal tage extra til Saida igjen om et Par Dage for at see hvad der lader sig gjøre; saavidt jeg har forstaaet, skal

Inskriften være Navnet paa en Græsk Poet fra Tarsus i Cilicien. Af bedre Sager har jeg i den senere Tid kun kjøbt en smuk Venus Statuette i Bronze og et Assyrisk Røgelseskaar i Form af Hovedet af en Stenbok, udført i Bronze som har været forgyldt.
Med mange venlige Hilsner til Dem og Deres Frue, fra min Hustru og mig selv.

Deres Ærbødige og hengivne

Julius Løytved.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Beirut
København

Carlsberg Arkiv, Box id 000002607