Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1917-02-20

Afsender

Stefan Sinding

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Sinding tilbyder Helge Jacobsen en gipskopi af 'Nøkken', som har stået i kælderen i Sindings hus på Frydendalsvej i København

Transskription

20 Februar 1917.

Hr Direktør Helge Jacobsen
Glyptoteket, København

Kjære Helge Jacobsen.

min Ven, Overretssagføre Holger Paludan har Telegrafisk meddelt mig, at han har solgt min Villa paa Frydendalsvei 20. Til April udløber det leiemaal, Villaen har været behæftet med, og da skal den altsaa staa tom til dens nye Eiers Disposition.

Jeg har i Kjelderen en Del Arbeider staaende, blandt disse et, som jeg tror er af Værdi som Kunstværk: Gibsmodellen til "Nøkken" paa Ole Bulls Monumentet i Bergen. Vil Du have

denne Figur? Jeg havde i lang Tid til Hensigt at forære denne Figur til Din Far, hvem jeg skylder stor Tak for et rent ud genialt Raad, han gav mig ved dette Arbeide, - og jeg vilde have givet ham den i Bronze. Men siden den Tid har Krigen gjort mig den Plan vanskelig, i Grunden kan vel ogsaa Modellen i Gibs som Museumsgjenstand være ligesaa god, og jeg haaber, Du ikke vil forsmaa den.

Med venligst Hilsen
Din Hengivne
Stephan Sinding

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Paris

126 Boulevard du Montparnasse

København

Glyptotekets arkiv