Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1892-03-05

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen venter besøg af flere hundrede tyske bryggere. Han vil invitere dem på middag i Skodsborg "hvis det er flinke og behagelige folk".

Transskription

D 5-3-1892

Kjære Hr Etatsraad
F. Meldahl

Jeg har lige skrevet til Herter, at det ikke kunde nytte at han kom her mellem Chr. Himf. og Pintse paa Grund af Festen ved Guldbrylluppet og bedet ham om at fastholde sin Plan "Anfangs Juni" helst mellem den 7de og 12te

Jeg tilstaar at jeg har ikke tænkt at gjøre stor Stads af Tydskerne.
De skulde være velkomne i Glyptotheket - men jeg vil ikke have Tid til at tage mig af Dem.
Jeg skal i Ugen 12-18 Juni til Hamborg til Bryggercongres og skal i Ugen 19-25 have Congressens Medlemmer - rimelig flere Hundrede Btyggere - som en Slags Gjæster her i Kbhvn; det bliver sikkert det Yderste som jeg kan overkomme.
Jeg vilde naturligiis gjerne, hvis det er flinke og behagelige Folk indbyde Dem

til en Middag paa Skodsborg eller en Souper i National, men jeg tør Intet love, da jeg ikke veed hvormeget jeg kan faae Tid til.

Deres hengivne

Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens 'Ny Carlsberg' brevpapir.

København

Rigsarkivet. Kopi i CJ kopibog NCG