Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1898-09-05

Afsender

Laura Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Laura fortæller Helge, der er på kostskole i Birkerød, at hans far savner ham.

Transskription

5 September 1898

Kjære Helge! Tak for Dine gode Ønsker til min Fødselsdag, det var mig et stort Savn at jeg ikke saa Din kjære lille Person sammen med Dine Forældre og Sødskende foruden dem var der kun Ussings og Johannes og Sophie Stenstrup til Middag hos mig. I Løverdags kom Din Moder og Børnene her hjem, thi de franske komme iaften. Din Fader er bleven saa meget alvorlig siden Du reiste han savner Dig saa meget,

han vil ikke man skal mærke det. Gud velsigne Dig og give Dig Lyst til at anstrenge Dig og at Du kan blive til et lykkeligt og nyttigt Menneske. Du lenges vel ogsaa lidt, jeg kjender det at komme fra et kjærligt Hjem, da jeg var 10 Aar blev jeg sendt fra Thisted, hvor der ingen god Skole var til Viborg, der var jeg 2 Aar og var i den Tid kun 2 Gange hjemme, den Gang var det saa kostbart at Reise da man hverken havde Jernbaner eller Dampskibe, da blev Menneskenes Taalmodighed, og Nøisomhed prøved

Lev vel min kjære. Vær kjærlig hilsed
[s. 1 på tværs] fra Grandmama. J. L.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Birkerød

Carlsberg Arkiv