Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1879-11-15

Afsender

Paul Dubois

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Om Eva.

Transskription

ECOLE NATIONALE & SPECIALE des Beaux-Arts

Paris, le 15 Nov. 1879

Monsieur,

Si je n'ai pas répondu plus tôt à votre lettre datée du 6 nov.
c'est que je voulais etre en mesure de vous renseigner un peu sur ce que vous me demandez.
J'ai déjà fait faire des moules de presque toutes mes figures et je n'ai pas l'intention de tirer profit d'une épreuve en plâtre de l'une ou l'autre de mes oeuvresi; Il suffit donc quand vous le voudrez d'en demander à mon mouleur qui ne fera payer que ses déboursés. Mes confrères sculpteurs seront pour la plupart heureux de vous offrir leurs ouvrages de la même maniéré.
Ma statue d'Eve est composée pour le marbre de manière à ce qu'il n'y ait aucun doigt qui soit détaché et qui puisse être brisé en route. Il n'y aura donc aucun danger à la faire voyager jusqu'à Copenhague. Je vous prierai seulement de me dire combien il faut compter de temps de Paris à Copenhague par petite vitesse et quelle voie je devrai employer pour le transport afin quelle vous arrive avant la date que vous me fixez. Je sais d'ailleurs le grand intérêt artistique du Musée Thorvaldsen et je serais très heureux d'avoir l'occasion de l'admirer si ma présence était nécessaire au recu de ma statue.

Agréez, Monsieur, l'assurance de mes sentiments les plus distingués

P. Dubois

Oversættelse

ECOLE NATIONALE & SPECIALE des Beaux-Arts

Paris, den 15 Nov. 1879

Hr. Jacobsen

Når jeg ikke har svaret hurtigere på Deres brev af 6 nov., er det fordi, jeg gerne ville være i stand til at give Dem besked om lidt af det, De spurgte mig om.
Jeg har allerede fået lavet støbeforme til næsten alle mine figurer, og det er ikke min hensigt at tjene på en gipsafstøbning af nogen af mine værker: når De ønsker det, skal De blot henvende Dem til min støber, som kun skal have sine omkostninger dækket. De fleste af mine billedhugger-kolleger er glade for at tilbyde Dem deres værker på samme måde. Min statue Eva er udarbejdet sådan i marmor, at der ikke er nogen finger, der stikker ud og kan blive knust undervejs. Der er altså ingen fare ved at lade den transportere til København. Jeg vil bare bede Dem meddele mig, hvilken vej og hvor lang tid man skal regne for at sende den som fragtgods fra Paris til København, så den kan ankomme inden den dato, De fastsætter.
Jeg er iøvrigt klar over, den store kunstneriske betydning Thorvaldsens museum har, og jeg ville være meget lykkelig for at få lejlighed til at beundre det, hvis min tilstedeværelse var påkrævet ved modtagelsen af min statue.

Deres ærbødige P. Dubois

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev

Fransk

Paris
København

Glyptotekets arkiv