Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1892-03-04

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Meldahl har lagt programmet for de tyske kunstneres besøg i pinsen, og han spørger om Carl Jacobsen vil gøre noget for gæsterne.

Transskription

4/3 92

Kjære Brygger Jacobsen!
Man har nu foreløbig angivet at 25 unge Billedhuggere under deres Professor Herters Ledelse og vistnok ledsaget af Direktør v. Werner komme hertil i Begyndelsen af Juni.- Vistnok i Pintsedagene eller Ugen
Den første Dag vil man vel see i Kjøbenhavn Thorvaldsens Museum og Deres Samling. Den 2' Dag vilde jeg saa lejde Selskabet til en Tour til Frederiksborg, Fredensborg, Kronborg og tager paa Bane med første Tog. Frokost i Hillerød (eller Fredensborg) Middag Marienlyst.
Den 3die Dag vil jeg henstille til vore Kunstnere om de ville gjøre en Udflugt til Dyrehaven om Eftermiddagen og naae Thorvaldsen eller Samlingerne.
Den 4' Dag er vel Afreisen.

Hele Touren vil saaledes tage 5 Dage med Hid og Tilbagereise.
Vil De gjøre Noget for Dem?
Tilgiv at jeg saadan directe spørger. Men jeg maae jo inden jeg svarer have et lille Begreb om og hvad der vil blive gjort for at man derovre/derover har et Program for Tidsanvendelsen.
Det er jo Skade at vore Billedhuggere ere saa faae og ikke have saa rigelige Midler at disse kunne være de Ledende.
Jeg agter at sige at i Jubilæumsugen altsaa fra 26-3 (eller 5") Juni vil jeg baade af Hensyn til Akademi..[?] og Festlighederne, Slotsforhold ikke kunne være med til noget, for herved at skubbe det Hele hen efter Pintse. Pintse Søndag vilde jeg nok have Ferie i min Familie... - det er en Fridag jeg elsker.

Hvad mener De nu om hele denne Sag ?

Deres hengivne
F Meldahl

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsberg Glyptotek