Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1887-10-05

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved meddeler Carl Jacobsen, at han har fået de ægyptiske myndigheders tilladelse til at udføre det stykke, som han har købt af Durighello.

Transskription

Grand New Hotel Cairo, den 5. Oct. 1887.

Min Kjære Herr Jacobsen.
Mit Brev i Gaard Morges til M. Durighello hjalp; jeg modtog en Telegram, hvori han meddelte mig, at han: "Arrive avec second train".
Da jeg paa dette havde Haab om at faa Sagen Ordnet fra hans Side, blev mig kun Frygten, hvorvidt den Egyptiske Regjering vilde gjøre mig Vanskeligheder; jeg tog derfor strax til Museet for at faa udstillet et Bevies, at Stykket er ingen Egyptisk Antiquitet, og at Museet ingen Ret havde derpaa. Doktor Emil Brugsch Bey var saa venlig at udstæde et saadanne Bevies; dog for at Udføre det, maatte jeg have en Tilladelse af Herr Excellence

Tigrane Pacha, Udenrigsministeren.
Jeg begav mig derfor strax til ham, som særdeles ælskværdig modtog mig, og udtalte sin Glæde over at kunde gjøre mig en Tjæneste, og vilde strax skrive til Directeuren for Museet, at give Tilladelse til Stykkets Udførelse, dersom den Egyptiske Regjering ingen Anfordringer havde derpaa.
I Gaar Aftes andkom Monsieur Duringhello. - Jeg behøver neppe at sige, at jeg ikke modtog ham meget venlig; - I morges begav jeg mig til Brugsch Bey for at høre Resultated paa Udførelsen, han erklærede at have modtaget Tigrane Paschas Brev, men at han var overbeviis om, at dersom Over-Directeuren, Monsieur Crevaux, en Franskmand, som nu er i Conge, vilde være her, jeg vilde have stødt paa Vanskeligheder, da han kjænde Stykket, og Ønskede at komme i Besiddelse deraf.
Han lovede mig at give Ordre til Udførelsen, men at jeg maatte bringe Stykked, indpakket i Kister til Museet, for under dettes Segl at blive expederet.
Da dette nu var i Orden, tog jeg til Monsieur Durighello

for at blive færtig med ham, som da endelig ogsaa er sket ved det Franske Consulats Medvirken, og nu er jeg i Besiddelse af Stykket.
Jeg har faaet en Snedker til at gjøre Kisterne, og i Morgen tidlig skal jeg pakke det ind og bringe det til Museet for at forsegles og afsendes.
Naar dette er skeet, skal jeg telegraphere Dem, og i et Brev meddele Dem om Stykkets Afsendelse, som jeg er meget ængstelig om, at det endelig vil gaa godt, da jeg i Morgen Aften under alle Omstændigheder maa forlade Egypten igjen for at tage tilbage til Beyrout.
Deres Ærbødige hengivne
Julius Løytved.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Cairo
København

Carlsberg Arkiv, Box id 000002607