Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1889-03-07

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen beder om et møde med Meldahl og Bertram Larsen angående klokkespillet på Frederiksborg.

Transskription

7-3-89

Kjære Hr Etatsraad Meldahl

Min Moder var hos mig i dag og bad mig om at tale med Dem angaaende Klokkespillet.
Skjøndt min Moder vel ikke har nogen lovlig Ret til at blande sig i denne Sag, kan jeg dog ikke nægte hende min Bistand, hvis jeg kunde være hende til Hjælp.

Sagen har for min Moder tillige den særlige Betydning at hendes Bo ikke kan afsluttes førend denne Sag er bragt til Afslutning.
Jeg beder Dem derfor Hr. Etatsraad at angive mig en Tid hvor Hr. Bertram Larsen og jeg maatte besøge Dem inden Deres Reise til Udlandet.
I det Haab at De vil kunne opfylde min Moders Begjæring er jeg
Deres ærbødigst
hengivne
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København
Bertram Larsen

Ny Carlsberg Glyptotek. CJ kopibog