Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1888-10-07

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Krøyer kommer i løbet af kort tid til København for at færdiggøre CJs billede (Aftenselskabet).

Transskription

Skagen 7 Oktb 88

Kjære Jacobsen!
Jeg har faaet indlagte Brev fra Emile Bastien Lepage Malerens Broder og Arving, ham som har overladt os Billederne.
Det undrede mig lidt at han ingen Underretning har faaet om Deres Indkjøb af Billedet – men maaske er det egentlig min Feil da jeg jo har været Mellemmanden

I denne Sag. Men da jeg ikke fik nogen bestemt Opfordring af Dem til at skrive til ham saa er det ikke faldet mig ind.
Jeg har nu skrevet til ham foreløbig.
Jeg kommer hjem til Kjøbenhavn om en halv Snes Dage og kommer saa ud til Dem for at gjøre Billedet færdigt – den sidste Haand.
Med mine bedste Hilsener til deres Hustru
Deres
P.S. Krøyer

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Skagen
København

Ny Carlsberg Glyptotek. Carl Jacobsens Brevarkiv. Breve til Carl Jacobsen fra danske kunstnere vedr. dansk malerkunst.