Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1892-05-25

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen vil gerne invitere alle deltagere i det internationale kunstnerbesøg til Middag i Skodsborg 10. juni 1892. Han vil blive meget beæret, hvis også fru Meldahl og de to døtre ville deltage.

Transskription

25 5 2

Kjære Hr Etatsraad
F. Meldahl

Først i forgaars kom jeg hjem fra Rom.
Jeg iler med at takke Dem ret hjerteligt for de tilsendte "Beviser paa Husflid"! som ere mig særdeles kjære.

Ny Carlsberg Glyptothek skal hver Dag Kl. 1-4 staae gratis aabent for

DHerr Deeltagere i Kunstnerbesøget.
For at legitimere sig for Custoden er det nok at fremvise det Program som De omtaler eller hvilket som helst andet Tegn.
Fredag Formiddag Kl. 10 d. 10 JUni skal jeg være tilstede og forevise Samlingen, dette vil medtage 2 Timer.
DHer ville altsaa gjøre vel i at spise Frokost først. Samme Fredag Aften haaber jeg at samtlige Besøgende ligesom ogsaa De Hr Etatsraad ville gjøre min Hustru og mig den Fornøielse at være mine Gjæster til Middag.

Jeg tænker mig at vi vælge Skodsborg, som jeg foreløbigt bestemmer.
Ganske særdeles kjært vilde det være os om Fru Etatsraadinde Meldahl og Deres Frøkener Døtre vilde modtage en Indbydelse.
I øvrigt haaber jeg at jeg faaer Leilighed til at tale med Dem forinden - jeg vilde meget gjerne indbyde nogle danske - hvis der er saadan nogle som interessere sig for dette Besøg.
Der kan altsaa - om De vil - sætte paa Deres Program for Fredag d 10 Juni

Kl. 10 præcis
Besøg i Ny Carlsberg Glyptothek. Hr. Jacobsen vil ved denne Leilighed forevise Samlingen.
Eftermiddag Diner, efter særlig Indbydelse af samtlige Besøgende, fra Hr. og Fru Carl Jacobsen
Daglig Kl 1-4 staaer Ny Carlsberg Glyptothek aabent for Besøgerne

Med venlig Hilsen
Deres hengivne
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsberg Glyptotek. CJ kopibog