Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1921-03-06

Afsender

Kai Nielsen

Modtager

Frederik Poulsen

Dokumentindhold

Kai Nielsen beklager, at han ikke kan deltage i et møde med NCFs direktion, der skal se hvordan arbejdet med hugningen af en figur skrider frem. Han er på rekreation v. Snekkersten.

Transskription

Brev afsendt 8/3 Check 8000 Kr. [tilføjet med rød blyant]

Meulenburg d. 6 Marts 21

Kære Hr. Dr. Frederik Poulsen.
Samtidig med Deres med Deres Brev, modtg jeg Brev fra Hr. Overretssagfører Zeuthen. Heri meddeles det mig at Stenhuggermesteren som gør det første Arbejde paa Figuren har opfordret Direktionen til at komme og bese det Arbejde der er gjort med Figuren. Jeg synes dette er en fornuftig Tanke af Stenhuggermesteren da der jo nu allerede er hugget en Del paa Honorarene. Desværre kan jeg ikke være med, jeg ligger desværre! her paa Rekreation for at faa trampet mit arme og sløje Hylster til igen.
Angaaende de 8000 Kr. kan min Kone hæve dem? F. Ekspl ved at jeg fik Kvitteringen sendt herud til Underskrift og sendte hende den?? Og: Kan dette faa Lov at ske før Besøget (For visse Aarsagers Skyld!). Min nuværende Adresse er "Meulenburg" Fru Karøe pr. Snekkersten.

Venligst
Deres
Kai Nielsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Ny Carlsbergfondets arkiv