Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1902-07-25

Afsender

Ottilia Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Af indholdet fremgår det, at Helge og Vagn er i Skotland. Brevet kan derfor dateres til 25. juli 1902, da Ottilia og Paula opholder sig i Ellekilde.
Ottilia råder sønner til at være flittige med fysik og kemi, og hun synes, at det er en god idé, hvis de også vil gå til fodbold og tennis.

Transskription

Ellekilde
Fredag d. 25

Min kære Helge
Dit kære Brev modtog jeg igaar, og var glad derfra at læse at mine to kære Sønner nu vare faldne til Ro og syntes om Deres nye Hjem. Jeg selv havde den Tanke at de to gamle Damer vilde gerne gøre alt for Eders comfort. Det er rart at I har faaet Skab til Tøiet, men forlang nu ikke for meget da Eders Linned kan jo ligge i Eders smaa Kufferter.

Igaar rejste Kufferten med Bøgerne tec. over til Eder. Jeg vil gerne have at Du sørgede for at Kufferten kom tilbage igjen, da jeg daarligt kan undvære disse Kufferter. Nu haaber jeg at I ere begyndte med at læse Engelsk og at studere Chemi og Physik og virkelig gøre jer stor umage med alt.- Hvordan Veiret er hos Eder veed jeg ikke men herhjemme er det afskyeligt. Regn bestandigt. Hos Familien i Helsingør står det godt til Thorkil er allerkæreste, veier

18 pd. Nu kommer de alle herud. Jeg faar ogsaa Bai ud i det mindste en otte Dage hos mig samtidig og maaske Grethe saa underholder de hverandre nemt. Det glæder mig at I ere beskedne ligeoverfor Urq. hos os var det en anden Sag men I ere tillige to og det gør stor Forskjel. Det bliver ogsaa godt naar I meldes ind til Tennis Football, det har I kun godt af begge to. Bøger have I nu godt med saa drive behøver I jo ikke.

Paa Gamle ere Meta og Ragnhild for Øieblikket. Bedstemoder er her endnu, men rejser ind til Thalassa paa Tirsdag. Papa finder her er vidunderligt, men er mest inde paa Ny. Badekarret i Cipollino er ankommet og er deiligt, nogle Buster etc. Schwartz skal male inde i det Ny Glypthotheket, der er henrivende inde. Den nye Byg. er der destoværre strike iblandt Stenhuggerne saa Fundaments... sinker alt det andet. Nu til Slut et Knus til Vagn fra P. Beste, og til Dig fra din egen Mama. Hils hos Urquarts.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Ottilia Jacobsens brevpapir

Edinburg

Carlsberg arkiv, 90/1985