Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1889-12-04

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved meddeler, at alt er i orden med Attis figuren. Hans speditør i London vil sende den til Carl Jacobsen. Løytved beder Carl Jacobsen sende fotografier, når han har modtaget figuren.

Transskription

Constantinopel, 4 December 1889

Hotel Impérial

Min Kjære H. Jacobsen

Endelig, er nu alt i Orden med Attis Stykket, hvorfor jeg er meget glad. Jeg modtog i dette Øieblik en Telegram fra min Spediteur i London, S. W. Silver & Co 67. Cornhill E C, som meddeler mig, at alt er "All right".
Han vill tilsende Dem Stykket; jeg haaber, De vil være rigtig tilfreds med det.
Om de andre Hoveder haaber jeg at høre fra Dem. Stykket, N° 1 skulde De ikke lade gaae. Naar De er i Besiddelse af de 3 Stykker De nu har faaet beder jeg Dem om Photographier tilbage - jeg samler gjerne alt hvad jeg har fundet og dersom De intet har imod det beder jeg om Tilladelse at Monsieur C. Ganneau tør publicere senere.

Deres Ærbødige og hengivne
Julius Løytved

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Konstantinopel
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895