Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1911-08-21

Afsender

Rudolph Tegner

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Rudolph Tegner har nu støbt danserinderne til Danserindebrønden i gips, og han inviterer Carl Jacobsen ud for at se, hvorledes arbejdet skrider frem.

Transskription

Hellerup. 21 August 1911.
Lemchesvej 6.

Kære Hr. Directør Dr. phil.
Carl Jacobsen.

Da jeg nu er færdig med Støbningen i Gibs af Danserinderne og disse er opstillet paa Kummen, som jeg nu skal modellerer alle Ornamenterne paa, tillader jeg mig at anmode Dem om 6000. Kr.
Om 2 à 3 Maaneder antager jeg at være færdig med hele Danserindebrønden; men det vil glæde mig dersom De fortiden havde Tid og Lyst at se arbejdet paa dets nuværende Stadium; dog er hele Arbejdet

anbragt noget højere end det skal staa i Virkeligheden for jeg kan komme til at modellerer Ornamenterne paa Kummen.

Med de venligste Hilsner er jeg Deres ærbødigt hengivne

Rudolph Tegner.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Glyptotekets Arkiv