Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1890-10-14

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved beder om tilladelse til at trække på en veksel til dækning af de udgifter, han har haft.

Transskription

Berlin 14 Oct. 1890
Hôtel du Nord

Kjære Hr. Jacobsen.
Jeg tillod mig i Gaar at sende Photographiet af et Antik Hoved, som jeg havde modtaget fra Constantinopel, og jeg afventer Deres telegraphiske Svar, om jeg skal kjøbe det og hvormeget jeg kan betale for det.
Man har meddelt mig at Priesen paa de 2 Byzantinske Bas-Relief er 3.000 fr.: Alt indberegnet Ombord i Skibet. Naar jeg kommer til Constantinopel, skal jeg see at faa Photographier af dem, som jeg skal sende Dem, og da afvente Deres Bestemmelse.
Terra Cotta Gruppen troer jeg at kunde faa for 600 fr, da Eieren allerede er gaaet ned til 800 fr.; tør jeg kjøbe den

derfor, dersom jeg ikke kan faa den for 500 fr Jeg maa bede Dem om Tilladelse til i Constantinople at trække en Vexel paa Dem for de Udgifter, jeg maatte have, som f, E. 500 fr. for Terra Cotten, og Beløbet for Hovedet, efter den Priis, De bestemmer, da der ikke vil være Tid til at afvente Breve eller Telegraphiske Meddelelser til Banken. Jeg beder strax at skrive til mig, om De tillader det og adressere Brevet til "Hôtel Impérial", Constantinople.

Med særdeles Høiagtelse
Julius Løytved.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Berlin
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895