Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1925-04-17

Afsender

Frederik Poulsen

Dokumentindhold

FP skriver fra München om et besøg hos Arndt.

Transskription

d. 17 April 1925

Kære Hr. Departementschef Weis!

Jeg var i Dag hos Professor Arndt og fik mange nyttige Vink og Oplysninger angaaende mine "engelske" Portrætter og Italiensagen. Han har en Fotografisamling der ikke er mage til. Bare vi kunde overtage den! Skønt jeg har rejst 3 Klasse Sovevogn i Nat, arbejdede jeg intensivt med Arndt i 3½ Time efter at have tilbragt Formiddagen i Samlingerne. Masser af Enkeltheder ogsaa i Orvietofundet har jeg her og i Berlin fundet ud af. Og i Morgen skal jeg hele Formiddagen i Vasesamlingen, om Eftermiddagen igen til Arndt.
Jeg vil gerne lægge et godt Ord ind for, at Arndt snarest faar sine 5000 Mark pr. Check. Han trænger meget til Penge og kan være os nyttig paa mange Maader. Og vort Køb er ikke dyrt. De skulde høre de Priser, Baron Oppenheim i Berlin forlangte for langt ringere Antiker. De laa 4-5 Gange højere. Jeg tilbragte Eftermiddagen

3)

i Gaar hos Oppenheim, Formiddagen i Altes Museum.
Altsaa, please, send Arndt en Check paa 5000 Mark.
Her er hundekoldt og det har sneet en Time i Dag. Det skal gøre godt i Overmorgen at komme syd for Alperne.
Hils Hr Jacobsen og Dr. Beckett og alle i Glyptoteket og vær selv

venligst hilset af Deres hengivne
Frederik Poulsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

München

Hotel Deutscher Kaisers brevpapir

København

Ny Carlsbergfondets arkiv