Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1902-09-15

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

CJ skriver om betydningen af at være en god kender af Humle. Furtwängler og Wolters har været på besøg i Glyptoteket sammen med M. Bénédicte, Louvre

Transskription

15-9-2

Min kjære Helge
Tak for Dit engelske Brev af d. 9ds, som glædede mig meget. Du gjør jo gode Fremskridt i Engelsk, det vil ikke vare længe inden Du vil kunne følge Forelæsningerne paa et Bryggeri cursus.
Hvis I kunne faa Leilighed til at gaae til Humlemarkedet (Hvor holdes det Marked ?) (er det i Skotland eller i England) med Urquhardt, saa maa I endelig ikke forsømme det. Det er en udmærket
s. 2
Maade at lære at bedømme Humle paa.
Jeg er desværre aldrig bleven nogen god Kjender af Humle. Min Fader var det endnu mindre, men det gjorde den Gang ikke saa meget.
Nu er det af største Vigtighed. Baade Møller og Poulsen hos mig og Kühle og Kofoed paa Gamle ere gode Kjendere.
Kunde I udvikle Eder dertil vilde det være Eder til stor Nytte. Jeg savner ganske overordentlig føleligt at jeg mangler denne Evne
s. 3
Som enhver anden Sands kan Lugtesandsen skjærpes "træneres".

Saavidt kom jeg i morges da Furtwängler og Wolters traadte ind.
Furtw. spurgte strax særdeles venligt til Dig, og da jeg sagde at Du nu var begyndt dine "Wanderjahre" i Haandværket for at lære at brygge Øl sagde han "ja saa maa Deres Søn jo ogsaa komme til München engang". Jeg har nu været
s. 4
med dem hele Dagen først i Glypt. her, hvor de fandt adskillige falske, men ogsaa gode Ting, saa til Frokost og derefter paa KAS og til Slut et Besøg i det nye Glypt.
I Aften er hele Congressen c. 30 Udlændinge vore Gjæster til Souper paa Skydebanen. I morgen til Middag paa Ny Carlsberg efter at Furtw. har holdt Foredrag om Forfalskninger i Glyptotheket. Conservator for Louvres ægyptiske Samling M. Bénédicte er ogsaa med.
Nu maa jeg klæde mig paa til Skydebanen. Hils Vagn.
Selv hilset, min kjære elskede Søn fra
Din Papa.

Fakta

PDF
Brev
København
Dalkeith, Edinburg

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.