Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1913-01-16

Afsender

Frederik Poulsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Del af brev

Transskription

16 Januar 1913

Hr. Direktør Jacobsen!
1) Vedlagt Hartwigs Breve i min Brevbog, alle besvarede, som Hjørnenotitsen viser
2) vedlagt fremdeles en Forespørgsel fra dem Mejerist, som allerede tidligere har sendt os en Anmodning om at laane Lysbilleder. Maa jeg lade ham sende til Laans for en 14 Dages Tid og vel Indpakkede en lille Del af vore Lysbilleder af fransk og dansk Skulptur?
3) Om 10-12 Dage udkommer de 6 Artikler, jeg i løbet af 3 Aar har skrevet i Tidsskrift..........

Fakta

PDF
Brev
Berlin
København

NCF arkiv, journal 531