Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1898-09-29

Afsender

Ottilia Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Ottilia skriver bl.a. at skolebørnene fik fri på grund af dronningens død. Dronning Louise døde 29. september 1898, hvilket daterer brevet.

Transskription

Torsdag Aften

Min darling dreng!
Idag er der sendt en Kuffert afsted til Dig med rent Toi, vil Du bede Frk Blad om venligst at sende alt dit smudskede i den samme Kuffert tilbage snarest. Du kan tro vi have levet i Sus og Dus som altid. Dr Arndt, Studnizka, og Mr Warren, ogsaa en af archæolog[er]ne som er overordentlig elskværdig, og som tillige har den store Fordeel at han taler mit eget Sprog.- Katinka har vi havt den store Sorg at faa flyttet over til Diakonissestiftelsen

hvor det vistnok bliver nødvendig at foretage en Operation for en svulst indvendig. Hun er som du kan tænke dig meget nedtrykt, og svag og ussel er hun iforveiveien saa Gud alene veed hvorledes det vil gaa. Hun vil jo saa gerne leve og det kan intet menneske love hende. Vi savner hende i Hjemmet da hun kunde altid saa brilliant finde paa at beskjæftige Paula, som er en vildkat. Og nu Du selv, hvorledes gaar det dig med dine Studier? Synes Du at det er bedre at forstaa naar du nu kan sidde og grunde alvorligt

over dine Opgaver? Jeg længes saa meget efter at see og tale med dig. Destoværre kan jeg ikke komme til Birkerød paa Søndag, da Andreas Weis skal have Daab. Barnet har de tænkt at kalde Susanna, han havde tænkt paa "Amanda" men opgivet det sidste igjen, da hun ikke er født i Kærteminde. Barnet er naturligviis et vidunder og ligner Solstraallen. Tony skal tage Huen af, Angela bære hende. Børnene fik fri idag paa Grund af Dronningens Død, og man saa derfor lutter straalende glade Ansigter paa Veien til Byen

iformiddag. Vagn er iaften hos Voglers da Welfie feirer sin Fødselsdag. Han giver en flaske Eau de Florida. Han er forrestennemmere at omgaaes denne Vinter, han vil saa gjerne confirmeres til foraaret, men Papa skal først op og tale med Hr Lemming derom. Paula beder hilse. Hun sover alene og er sød og stor. Hende lystrer Rollo aldeles mageløs. Nu et knus til dig fra din egen Moder. Papa er til møde, han fortalte immorges at han længtes meget efter dig. Vær flittig og sanddru, glem aldrig at bede din Aftenbøn og dit Fadervor, det bevarer dig fra det onde. Hils Hr. og Fru Plesner. Hvilken dag er du tidlig fri fra skolen? Mandag eller Tirsdag for saa kommer jeg ud til dig.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Dronning Louise døde 29 september 1898

København
Birkerød

Privateje