Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1886-12-16

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved skriver om forskellige tilbud han har fået og omregner priserne til francs.

Transskription

Beirut, 1_6 D_ec: 1886

Min Kjære Herr Jacobsen

Med Posten fra Damaskus imorges modtog jeg Svar om den lille Palmyrinske Samling. Eieren forsøger at skrue den op fra Napols 100 til £ 100; men jeg skal nok blive fertig med ham for den først bestemte Priis Nap: 100 (fr. 2.000) som jeg har meddelt vil Udgifterne for Fragten fra Damascus hertil, indpakning og indskibning komme paa fr. 200 à 300; derfor i Tilfælde De sender en Vexel, beder jeg, for

Palmyra Samlingen francs 2300
Mumien fra Egypten, som jeg har betalt og med Indpakning og Expedition til Triest: 500
Fr 2800
I Tilfælde De Ønsker min Venus £ 30 750
Frs 3.550

Der er nu tilbage Sarcophagen i Sidon af den Græske Poet Hermogene fra Tarsus, men jeg befrygter, ikke at komme Overens med Eieren; han vil, at jeg skal betale Nap. 500 for den aflevet i mit Huus. Deres Bud er samme Pries ombord paa et Skib - jeg betvivler ikke at faa den Ombord, dog vil jeg ikke bære Risicoen -.-
De Palmyrinske Sager skal jeg sende godt indpaked, og saa hurtig, der gives en Leilighed.
Det skal stedse være mig en Glæde at vide Deres Samling forøget, og ikke undlade at lade Dem vide, naar der er noget passende for den. - Priesen er stedse den, jeg frygter, om den passer Dem eller ei, f. E. Sarcophagen i Saida; dersom jeg var i de Omstændigheder at kunde kjøbe den for egen Regning, vilde jeg ikke lade den komme i andre Hænder.
Deres Ærbødige og hengivne
Julius Løytved.

P. S.

Jeg haaber. De har modtaget Lampen, hermed nogle Mynter, som tilhører den.
Den Kongl. Antiksamling

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Beirut
København

Carlsberg Arkiv, Box id 000002607