Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1906-10-14

Afsender

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

HJ skriver om Jo Jacobsen, Vagn Jacobsens kone, som han finder ekstravagant, fordringsfuld og skvaldrende.

Transskription

507 Rindermarkt
Oct. 14de - 06

Kære Theo
Indlagte Brev beder jeg Dig efter Læsning enten opbevare eller tilbagesende.-
Som I rejste Fredag Aften d. 5te rejste jeg Mandag Efterm. efter at have tilbragt nogle virkelig fornøjelige Dage sammen med V & J. Førstnævnte talte jeg en Del

med. V. synes at være ihøj Grad lykkelig, ihvorvel han beklagede ell. rettere paatalte Jo´s Hang til Ekstravagance. Hun er jo en smuk og sød Pige, men trættende ved sit Skvalder. Det er det eneste Ord jeg kan finde approbriat; hun maa skam indskrænke sine Fordringer betydelig, hvis ikke V. kommer til at gøre Gæld

V. sagde selv at han jo nok kunde mærke at Forholdene vare gaaede hende til Hovedet og at mere Beskedenhed vilde virke klædende. Hun bliver ham nok en dygtig og god Hustru idet hun jo kan alt (efter egen Opfattelse). Dette skal ikke være for at barbere hende, men jeg blev ikke saa lidt skuffet ved hende.

Skriv mig nu snart ell. bed P. fortælle mig lidt om Opholdet paa Gl. C. Jeg ved jo at bede om Breve fra Eder er ensbetydende med "no reply whatever"; søg at gøre denne Sentence til Skamme. Hilsen til E. og Tullerne og Dig selv Hjærtesøster
fra Din heng.
Helge

Fakta

PDF
Brev

Dansk

München
København

Carlsberg Arkiv