Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1892-06-04

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved skriver, at han nu har sendt marmorhovedet fra Sidon. Endvidere fortæller han, at han i midten af marts faldt i basaren og brækkede benet 2 steder. Hans datter Thyra har haft kopper, men er frisk igen.

Transskription

Consulat Royal de Danemark en Syrie.
Beyrouth,
le 4 Juni 1892.

[med blyant senere tilføjet]
Ad Kat. 22.

Kjære Herr Jacobsen Med Messagerie Maritime har jeg i Dag afsend en Kiste, Mærke: C. J.
til Herr Spediteur I. & Em. Frisch 21, Marseille, som vil med første Leilighed sende den videre til Dem. - Kisten indeholder Marmorhovedet fra Sidon, hvormed jeg haaber De vil være tilfreds.
Jeg beder at undskylde, at jeg ikke sende den før, men for Maaneder har vi havt et sørgeligt Hjem. - I mitte Martz var jeg saa uheldig at falde i Bazaaren og brække mit høire Been paa 2 Stæder, og først nu er jeg istand til at komme lidt omkring paa Krykker; dertil havde vor Thyra

Kopperne, saa at vi i over 1 Maaned var ganske afskaaren fra den Ydre Verden; hun har det Gud være lovet Godt igjen og er igjen i Skolen.
Heden har allerede indfunden sig stærk, og man maatte Ønske at komme lidt bort, men deraf bliver der indet, hvad mig angaar; min Hustru vil derimod besøge vore Børn i Tydskland denne Sommer.
Med mange hjærtelige Hilsner til Dem og Fru Jacobsen
forbliver jeg Deres
Ærbødige og hengivne
Julius Løytved.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Beirut

Det danske konsulats brevpapir

København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895

0431