Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1887-10-07

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved har afsluttet sine forretninger i Cairo og tager tilbage til Beirut. Han beder om flere penge da han har haft flere udgifter end forventet.

Transskription

Cairo, 7. October 1887

Min Kjære Herr Jacobsen.

Med Indpakningen og Afsendelsen af Bas-Reliefen blev jeg, efter at Kisterne vare bragte til Bulack-Museet for at forsegles, fertig i Gaard Eftermiddag, og jeg overgav dem til Spediteur Large, som forsender dem.
Jeg haaber kun nu, at de vilde komme lykkelig i Deres Besiddelse, og at De vil være rigtig Tilfreds; det er uden Tvivl et af de skjønneste Appollo Apotheose, jeg kjænder.
Ved Kistens Udpakning beder at passe paa de smaa Stykker som er indsvøbt i Papir.
Der er ogsaa et Album af de bedste Sager i Museet, som Brugsch Bey forelagte mig, og jeg maate kjøbe for francs 50.
Kl 11.40 denne Formiddag

tager jeg selv tilbage til Beyrout igjen over Ismailia og Port Said.
Det gjør mig ondt at maatte meddele Dem, at de 500 francs, jeg modtog extra, og som jeg haabede vilde dække Udgifterne ikke forslaaer. - Alt er Dyrt her, og der kommer Udgifter, jeg slet ikke ventede.
Dertil maatte jeg ogsaa betale i Museet for Tilladelsen og Forsegling.
Mine Udgifter vil være:
Museet i Bulack fr. 200
Album med Photographier fr. 60
Kister, Indpakning, Vogne etc. fr. 210
Telegrammer fr.120
Reisen til Cairo og tilbage fr. 300
Opholdet i Cairo og extra Udgifter fr.180
francs 1.070
Modtaget francs 500
Rest: francs 570

Jeg skal endnu kjøbe nogle
Photographier for Dem: fr 10
fr _ 580_-

Med mange venlige Hilsner Deres Ærbødige og hengivne
Julius Løytved.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Cairo
København

Carlsberg Arkiv, Box id 000002607